bannerDW2020
Akce je součástí projektu Mezinárodní odborný workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. č. p.: ERN-0830-CZ-20.05.2019