Skládkový workshop

Společní pořadatelé workshopu, Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI) na Technické univerzitě v Liberci (TUL) a Ústav pro vývoj technologií, výzkum rašelin a přírodních látek (iTN) z Vysoké školy v Žitavě a ve Zhořelci (HSZG) si Vás dovolují informovat o už 12. ročníku Skládkového workshopu. 

 Skládkový workshop se koná

3. a 4. listopadu 2016 

na Technické univerzitě v Liberci.

Akce se je součástí mezinárodního vzdělávacího projektu „Mezinárodní vzdělávací projekt - udržitelné a efektivní využívání zdrojů“, ve kterém spolupracují TUL a HSZG spolu s  Vysokou školou technickou a hospodářskou v Drážďanech a s Univerzitou Karlovou (Praha). Tento projekt je podpořen z prostředků Evropské Unie - Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodnýmm státem Sasko 2014-2020 (SN-CZ 2014-2020).

Téma