Skládkový workshop

Konečnou verzi programu najdete zde.

Kompletní sborník se všemi příspěvky najdete zde.

 

Čtvrtek, 03.11.2016 

Blok 1:

Účinnost evropských předpisů

 • (abstrakt, prezentaceOdpadové hospodářství v ČR ve světle vyhlášené evropské strategie; P. Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství, Praha)
 • (článekPožadavky na zpracování odpadů, především diskuse o spalování odpadů proti mechanicko-biologickému zpracování odpadů z německého pohledu; U. Stock, S. Bittrich (Zemský úřad pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů v Braniborsku, Potsdam)
 • (článekZpůsoby energetického využívání odpadů; D. Hráská (Česká inspekce životního prostředí, Liberec)
 • (prezentacePlánování, stavba a zprovoznění zařízení pro zpracování odpadu s kompostárnou v Marszowě (Polsko); W. Witkowski, G. Beyer (společnost Eggersmann Anlagenbau GmbH Bad Oeynhausen)

 

Blok 2:

Využití stavebních materiálů pro stavbu skládek

 • (článekPrůkazní zkoušky přírodních, minerálních, stavebních materiálů – Požadavky a jejich praktické prosazování v Německu; T. Egloffstein, U. Sehrbrock (společnost ICP Ingenieurgesellschaft mbH Karlsruhe a Braunschweig)
 • (článekAplikace technických rekultivačních substrátů - možnosti a omezení; F. Sandig, S. Al-Akel, R. Thiele (Vysoká škola pro techniku, hospodářství a kulturu), J. Engel (Vysoká škola technická a hospodářská v Drážďanech)
 • (článekČtvrtý rozměr skládky; M. Hrabčák (GEOSOFTING, spol. s r.o., Prešov - Slovensko)
 • (článekMožnosti alternativní izolace skládky pomocí sekundárních minerálních stavebních hmot v tuzemsku a v zahraniční; P. Schneider (Vysoká škola Magdeburg-Stendal), M. Müller, M. Schrickel (společnost DBI-EWI GmbH Freiberg/Blankenburg), A.. Hebner, K. Kopielski -- společnost Vita 34 AG, Lipsko

 

Blok 3:

Aplikovaná informatika a měřící technika

 • (článekHydrologie zajištění povrchu v Sasku a změny klimatu; V. Dunger, C. Winter, J. Winter (Technická univerzita - Báňská akademie Freiberg), M. Müller (DBI-EWI GmbH Freiberg)
 • (článekZásady geotechnického a environmentálního monitoringu odkališť; J. V. Datel (Karlova univerzita, Praha)
 • (článekAutomatizovaný monitoring skládky během fáze následné péče; K. Weber (společnost Umwelt-Geräte-Technik GmbH, Münchenberg)
 • (abstraktMěření objemového obsahu vody při využití kontinuálních a diskontinuálních metod měření v hydrologické vrstvě skládky v Bavorsku; G. Kast (společnost UP GmbH Ibbenbüren und Cottbus)

 

Pátek, 04.11.2016 

Blok 4:

Techniky následné péče o skládky

 • (článekNákladově efektivní a nízkoúdržbové systémy odvodnění povrchů skládek s přihlédnutím ke specifickým požadavkům hydrologické vrstvy; R. Drews (okres Spree-Neiße / komunální podnik pro odpadové hospodářství, Forst)
 • (článekDlouhodobá účinnost dočasného minerálního zakrytí povrchu; S. Beck-Broichsitter, H. Fliege, R. Horn, (Univerzita Albrechta Karla v Kielu)
 • (článekLikvidace a energetické využití skládkového plynu; D. Steinbrecht, I. Rickert (Univerzita v Roztokách)
 • (abstraktInformační systém pro monitoring skládek; K. Nešetřil (Technická univerzita v Liberci)

 

Blok 5:

Aplikovaná geologie a další témata

 • (článekGeochemie složitých interakcí odpadů a infiltračních vod na skládkách. J. Zeman (Masarykova univerzita, Brno);
 • (článekČištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologií s použitím biologických systémů předčištění; J. Hrabal (MEGA a.s., Stráž pod Ralskem)
 • (článekNásledné využití lokality skládky Gò Cát v Ho Či Minově městě; A. Gerth, A. Hebner, K. Kopielski (společnost Vita 34 AG Leipzig), P. Schneider (Vysoká škola Magdeburg-Stendal)
 • (článek Vývoj environmentálních inženýrských postupů pro udržitelné využití půd; P. Clemenz, I. Weber (Technická univerzita - Báňská akademie Freiberg), M. Dedek (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci), R. Pabel (Vysoká škola technická a hospodářská v Drážďanech), J. I. Schoenherr (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci), V. Dunger (Technická univerzita - Báňská akademie Freiberg), R. Schulz (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci), J. Engel (Vysoká škola technická a hospodářská v Drážďanech)
 • (článekProblematika černých skládek; V. Pelantová (Technická univerzita v Liberci)