skladkovy workshop

Aktuální verzi programu najdete zde.

 

Čtvrtek, 13.11.2014      

9.00 - Zahájení a přivítání; Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. (TU v Liberci)            

 

1. Blok

7. Akční program pro životní prostředí EU, směrnice EU o odpadech a jejich prosazování      

9.20 - Vymezení problematiky; Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schoenherr (HS Zittau/Görlitz)

9.30 - Uplatnění požadavků Evropské Unie na skládkování v české republice; Dr. Věra Pelantová, (TU v Liberci)

10.00 - Využití dotací z Evropského fondu regionálního rozvoje pro projekty uzavírání skládek v Braniborsku; Dr. Ulrich Stock (LUGV - Zemský úřad pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele spolkové země Braniborsko)

10.30 - Plánování, stavba a provoz skládek - Srovnatelnost s evropskými předpisy, technický pohled na zákony o skládkování v České republice a v Německu; Ing. Danuše Hráská (ČIŽP); Dipl.-Ing. Uwe Bartholomäus, Prof. Dr. Franz Sänger,  Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr, (HS Zittau/Görlitz)

11.00 - Příprava nového zákona o odpadech a aktuální stav odpadové legislativy v ČR; Dr. Jan Maršák, (MŽP)

11.30 - Plánované změny legislativy skládkování v ČR z pohledu ČAOH; Ing. Petr Havelka (ČAOH)      

 

12.00 - 13.00 Oběd      

 

2. Blok

Vývoj nových technologií     

13.00 - Praktické zkušenosti a závěry z pilotního testování kombinované membránové technologie pro čištění skládkových výluhů; Ing. Nataliya Savchuk, Ing. Petra Křížová (MemBrain s.r.o), Stráž pod Ralskem

13.30 - 20 let UGT - Když má práce úspěch, Katja Weber (UGT Umweltgerätetechnik GmbH), Müncheberg

14.00 - Přístroje pro měření hladin a vzorkování podzemní vody; Ing. Arnošt Mráz (Ekotechnika spol. s.r.o.), Černošice

14.30 - Testování metod k plošnému průzkumu mocnosti rekultivačních vrstev na skládkách; Claudia Sandig, Andreas Krellmann, Axel Pörschke (CWH GmbH), Dresden; Thomas Hohlfeld,Thomas Dörrer (GGL GmbH), Leipzig

 

15.00 - 15.30 Představení putovních výstav projektů Neymo a Interklim z programu Cíl3      

      

15.30 - 16.00 Přestávka      

      

3. Blok 

Změny klimatu – Nová situace na skládkách?      

16.00 - INTERKLIM – klimatická kooperace pro česko-saské pohraničí; Nils Feske (LfULG - Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Sasko)   

16.30 - Vlivy změn klimatu na vodní režim zajištěných povrchů na příkladů skládky v Drážďanech, Langebrücker Straße; Dr. Volkmar Dunger (TU Bergakademie Freiberg); Dr. Mario Müller (DBI-EWI GmbH, Freiberg); Holger Augustin (ZAOE), Radebeul

17.00 - Informační systém MARE pro sběr dat a podporu rozhodování o využití rekultivované krajiny; doc. Jan Šembera (TU v Liberci)

17.30 - Modelování vodního režimu v mezinárodním projektování skládek: Zkušenosti z projekční praxe v Evropě a Asii; Dr. Petra Schneider, Klaus-Dieter Oswald, Anja Lämmel, Swantje Lindner (C&E - Consulting und Engineering GmbH), Chemnitz

      

Večerní program od 19:00 na Ještědu

            

Pátek 14.11.2014     

4. Blok

Uzavírání skládek: Zkušenosti a kontrola úspěšnosti      

9.00 - Test vhodnosti a zajištění kvality zemních staveb a pro rekultivační vrstvy; Prof. Jens Engel (HTW Dresden), Prof. Dr.-Ing. Said Al-Akel, (HTWK Leipzig), , Dipl.-Ing. Carsten Lauer (HTW Dresden)

9.30 - Zajištění, následné péče a nové využití skládky v Hamburku – Georgswerder – 30 let zkušeností; Dr. Volker Sokollek (expert, dříve Úřad pro městský rozvoj, Hamburg)

10.00 - Uzavírání skládek v České republice; Ing. Jaroslav Pelant (ČIŽP Liberec)

10.30 - Skládkování odpadů v Podkrušnohoří; Ing. Věra Kreníková (UJEP), Doc. RNDr. Miroslava Blažková Ph.D. (UJEP), Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. (UJEP)

      

11.00 - 11.20 Přestávka      

      

5. Blok

Následné využití a odtěžování skládek

11.20 - Landfill mining – seriózní technologie a nebo jen utopická vize?; Ing. Marek Hrabčák (Geosofting s.r.o.), Prešov, Slovensko

11.50 - Odtěžování skládek – postupy technické realizace; Prof.~Dr.~J.~Schoenherr, (HS Zittau/Görlitz)

      

12.20 - Závěrečné slovo 10. Skládkového workshopu; Doc. Jan Šembera, Ph.D. (TU v Liberci)

      

12.30 Oběd

             

13.15 - Konec workshopu