Aktuální verzi letáku naleznete zde.

 

V programu může dojít ke změnám.

 

Středa, 3. listopadu 2021 - Oběhové hospodářství

8.00 až 9.00: Kontrola připojení účastníků - DŮLEŽITÉ!

9.00 až 9.20: Zahájení a představení účastnické ankety 

Martin Sturm (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci) a Jan Šembera (Technická univerzita v Liberci)

 

9.20 až 10.00: Úvodní přednáška

 • Saský plán odpadového hospodářství - pohled do budoucnosti

Erik Nowak (Saské státní ministerstvo energetiky, ochrany klimatu, životního prostředí a zemědělství)

 

10.00 až 10.15: Přestávka

 

10.15 až 11.45: Blok 1

 •  Nová legislativa odpadového a oběhového hospodářství s vazbou na provoz skládek odpadů v České republice

Jan Maršák (Ministerstvo životního prostředí ČR)

 • Cradle to Cradle - Za pozitivní stopou: Důsledky pro hospodaření se skládkami

Gianluca Ferraro (Cradle to Cradle)

 • Závazné cíle jsou stanoveny – co zatím nefunguje a co je třeba zlepšit?

Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství)

 • Diskuze

 

11.45 až 12.00: Přestávka

 

12.00 až 13.30: Blok 2

 • Digitální odpadové tržiště (pracovní název)

Vojtěch Pilnáček (CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.)

 • Prožívaná udržitelnost - Oběhové hospodářství v praxi

Frank Fuchs (SAPOS gemeinnützige GmbH)

 • Výzvy při třídění technických a přírodními vlákny zpevněných plastů

Anett Kupka (Hochschule Zittau/Görlitz)

 • Diskuze

13.30: Shrnutí

 

 

Čtvrtek, 4. listopadu 2021 - Techniky skládkování

8.00 až 9.00: Kontrola připojení účastníků - DŮLEŽITÉ!

9.00 až 9.05: Zahájení 

Martin Sturm (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci) a Jan Šembera (Technická univerzita v Liberci)

 

9.05 až 10.00: Úvodní přednáška 

 • XXX. rokov waste managementu na Slovensku

Marek Hrabčák (GEOSOFTING spol. s r.o., Prešov, Slovensko)

 

10.00 až 10.15: Přestávka

 

10.15 až 11.45: Blok 3

 • Likvidace odpadu - od základní charakteristiky po kontrolní šetření

Thomas Egloffstein (Hochschule Zittau/Görlitz, Žitava)

 • Podzemní úložiště Zielitz - dlouhodobě bezpečné & bez následné péče

Julia Fischer (K+S Minerals and Agriculture GmbH)

 • Sanace průmyslového odkaliště Culmitzsch firmy Wismuth GmbH - ohlédnutí a výhled

Ulf Barnekow (Wismuth GmbH)

 • Diskuze

 

11.45 až 12.00: Přestávka 

 

12.00 až 14.00: Blok 4

 • Technologie WETLAND+ pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů

Pavel Hrabák (Technická univerzita v Liberci)

 • Potenciál využití náhradních stavebních materiálů v zelené infrastruktuře

Petra Schneider (Hochschule Magdeburg-Stendal)

 • Možnosti technogenních substrátů z hlediska vodní bilance a klimatických změn

Isabelle Weber (Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft)

 • Rámcová směrnice: Hřebenová tůra mezi zajištěnou ochranou půdy a~zužitkováním

Michael Kerth (Dr. Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH)

 • Diskuze

14.00: Shrnutí

 

 

Pátek, 5. listopadu 2021 -  Následky těžby, nakládání se speciálními odpady a další témata

8.00 až 9.05: Zprovoznění techniky a zahájení

 

9.05 až 10.00: Úvodní přednášky

 • Důsledky těžby hnědého uhlí po desítkách let

Uwe Bartholomäus (Průvodce v geoparku UNESCO "Mužákovská Vrása")

 • Šance a potencál ke strukturálním změnám v krajině zasažené těžbou

Christin Jahns (Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft) 

 

10.00 až 10.15: Přestávka

 

10.15 až 11.45: Blok 5

 • Sanace po těžbě hnědého uhlí v Braniborsku - předcházení rizikům na vnitřních výsypkách po sanačních pracích a bývalých lomech (Helenesee)

Uwe Sell (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe)

 • Těžba a voda - staletý vzájemný vztah v povodí Sprévy a Černého Halštrova - bude brzy minulostí?

Ingolf Arnold (Wasser-Cluster-Lausitz e.V.)

 • S RoBiMo za lepším porozuměním vodstvu

Lisa Jarosch (Technische Universität Bergakademie Freiberg)

 • Diskuze

 

11.45 až 12.00: Přestávka

 

12.00 až 13.30: Blok 6

 • Likvidace toxických skládek
 • Martin Legner (HZS Středočeského kraje)

 • Problematika nakládání s odpady uvolňovanými z pracovišť se zdroji ionizujícího záření

Peter Kopecký (ČEZ, a.s.) 

 • Diskuze

 

13.30 až 14.00: Představení výsledků účastnické ankety

 

14.00: Shrnutí a závěrečné slovo

Martin Sturm (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci) a Jan Šembera (Technická univerzita v Liberci)