Aktuální verzi letáku naleznete zde.

Sborník abstraktů naleznete zde.

Sborník článků (PDF chráněné heslem) naleznete zde.

Výsledky ankety „Oběhové hospodářství, nakládání s odpady a následky těžby”

 

 

Středa, 3. listopadu 2021 - Oběhové hospodářství

 

9.20 až 10.00: Úvodní přednáška

 • (prezentace) Saský plán odpadového hospodářství - pohled do budoucnosti

Erik Nowak (Saské státní ministerstvo energetiky, ochrany klimatu, životního prostředí a zemědělství)

 

10.15 až 11.45: Blok 1

 • (prezentace) Nová legislativa odpadového a oběhového hospodářství s vazbou na provoz skládek odpadů v České republice

Jan Maršák (Ministerstvo životního prostředí ČR)

 • (prezentace) Cradle to Cradle - Za pozitivní stopou: Důsledky pro hospodaření se skládkami

Gianluca Ferraro (Cradle to Cradle)

 • (prezentace) Závazné cíle jsou stanoveny – co zatím nefunguje a co je třeba zlepšit?

Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství)

 

12.00 až 13.30: Blok 2

 • (prezentace) Výzvy při třídění technických a přírodními vlákny zpevněných plastů

Anett Kupka (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci)

Lukas Knauth (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci)

Ilona Schoenfelder (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci)

Eric Kluge (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci)

Lukáš Veselý (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci)

Vivi Schübel (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci)

 • (prezentace) Udržitelnost - Zdrojově orientované sociální oběhové hospodářství v praxi obecně prospěšné společnosti SAPOS GmbH

Frank Fuchs (SAPOS gemeinnützige GmbH)

 • (prezentace) Vedlejší produkty jako možnost odklonu odpadů od skládkování a optimalizace ceny

Vojtěch Pilnáček (CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.)

Věra Pelantová (Technická univerzita v Liberci)

 

Čtvrtek, 4. listopadu 2021 - Techniky skládkování

 

9.05 až 10.00: Úvodní přednáška 

 • (prezentace) XXX. rokov waste managementu na Slovensku

Marek Hrabčák (GEOSOFTING spol. s r.o., Prešov, Slovensko)

 

10.15 až 11.45: Blok 3

 • (prezentace) Likvidace odpadu - od základní charakteristiky po kontrolní šetření

Thomas Egloffstein (Vysoká škola v Žitavě/Zhořelci, Žitava)

Matthias Kühler (Weidemeier, ICP)

 • (prezentace) Podzemní úložiště Zielitz - dlouhodobě bezpečné & bez následné péče

Julia Fischer (K+S Minerals and Agriculture GmbH)

 • (prezentace) Sanace průmyslového odkaliště Culmitzsch firmy Wismuth GmbH - ohlédnutí a výhled

Ulf Barnekow (Wismuth GmbH)

 

12.00 až 14.00: Blok 4

 • (prezentace) Technologie WETLAND+ pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů

Pavel Hrabák (Technická univerzita v Liberci)

Jan Němeček (Technická univerzita v Liberci)

Petr Brůček (Diamo, s.p.)

Petr Kvapil (Photon Water Technology s .r. o.)

Miroslav Černík (Technická univerzita v Liberci)

 • (prezentace) Potenciál využití náhradních stavebních materiálů v zelené infrastruktuře

Petra Schneider (Hochschule Magdeburg-Stendal)

Sven Schwerdt (Hochschule Magdeburg-Stendal)

 • (prezentace) Možnosti technogenních substrátů z hlediska vodní bilance a klimatických změn

Isabelle Weber (Saské státní ministerstvo energetiky, ochrany klimatu, životního prostředí a zemědělství)

Volkmar Dunger (Technická univerzita - Báňská akademie ve Freibergu)

 • (prezentace) Rámcová směrnice: Hřebenová tůra mezi zajištěnou ochranou půdy a~zužitkováním

Michael Kerth (Dr. Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH)

 

Pátek, 5. listopadu 2021 -  Následky těžby, nakládání se speciálními odpady a další témata

9.05 až 10.00: Úvodní přednášky

 • (prezentace) Důsledky těžby hnědého uhlí po desítkách let. Co lze do budoucna očekávat?

Uwe Bartholomäus (Průvodce v geoparku UNESCO "Mužákovská Vrása")

 • (prezentace) Šance a potencál ke strukturálním změnám v krajině zasažené těžbou

Christin Jahns (Saské státní ministerstvo energetiky, ochrany klimatu, životního prostředí a zemědělství) 

 

10.15 až 11.45: Blok 5

 • (prezentace) Sanace po těžbě hnědého uhlí v Braniborsku - předcházení rizikům na vnitřních výsypkách po sanačních pracích a bývalých lomech (Helenesee)

Uwe Sell (Zemský úřad pro hornictví, geologii a suroviny)

 • (prezentace) Těžba a voda - staletý vzájemný vztah v povodí Sprévy a Černého Halštrova - bude brzy minulostí?

Ingolf Arnold (Wasser-Cluster-Lausitz e.V.)

 • (prezentace) S RoBiMo za lepším porozuměním vodstvu

Lisa Jarosch (Technická univerzita - Báňská akademie ve Freibergu)

Sebastian Pose (Technická univerzita - Báňská akademie ve Freibergu)

Eric Röder (Technická univerzita - Báňská akademie ve Freibergu)

Gero Licht (Technická univerzita - Báňská akademie ve Freibergu)

Stefan Reitmann (Technická univerzita - Báňská akademie ve Freibergu)

 

12.00 až 13.30: Blok 6

 • (prezentace) Likvidace toxických skládek
 • Martin Legner (HZS Středočeského kraje)

 • (prezentace) Problematika nakládání s odpady uvolňovanými z pracovišť se zdroji ionizujícího záření

Peter Kopecký (ČEZ, a.s.)