bannerDW2020
Akce je součástí projektu Mezinárodní odborný workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. č. p.: ERN-0830-CZ-20.05.2019

 

Vážené dámy, vážení pánové,

Skládkový workshop 2020 ponese podtitul:  „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí“. Workshop se bude konat 12. a 13. listopadu 2020 v Liberci v rámci zrcadlového projektu k Odborné konferenci „Skládky a odpadové hospodářství“ v Žitavě z roku 2019.

Letos bude hlavním organizátorem workshopu Technická univerzita v Liberci. Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci bude mít roli spolupracujícího partnera. Odbornou konzultační pomoc poskytuje organizátorům Česká inspekce životního prostředí.

V duchu podtitulu akce zazní řada přednášek věnovaných odpadům, skládkám nebo zpracování odpadů na území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a dalším příbuzným tématům. Účast českých a německých odborníků na danou problematiku poskytne možnost výměny zkušeností.

Navržené a preferované jsou následující tematické okruhy:

  • Zákony o životním prostředí a implementace evropských norem,
  • Skládkování - potřebnost, výhody a rizika,
  • Alternativní způsoby nakládání s odpadem,
  • Sanace, rekultivace a následné péče,
  • Oběhového hospodářství,
  • Odpady ve zdravotnictví.

Rádi uvážíme i návrhy dalších témat.

Za úspěch workshopu budeme považovat vyvolání diskuze odborníků z různých zemí a s rozdílnou specializací. Na workshop jste vřele zváni. K jeho průběhu můžete přispět buď přednáškou, posterem, kladením všetečných otázek v diskuzích na konci tematických bloků nebo účastí v roli posluchače/ky.

Se srdečnými pozdravy

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.   Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr
Technická univerzita v Liberci (TUL)   Hochschule Zittau / Görlitz (HSZG)
MTI - Ústav mechatroniky a technické informatiky   iTN - Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung