bannerDW2020
Akce je součástí projektu Mezinárodní odborný workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. č. p.: ERN-0830-CZ-20.05.2019

Aktuální verzi letáku naleznete zde.

Kompletní sborník příspěvků naleznete zde.

 

Čtvrtek, 12. litopadu 2020

(výsledky ankety) Představení ankety „Perspektivy oběhového hospodářství a~recyklace do roku 2050”


1. Blok: Rekultivace a stabilita skládek

 • (prezentace) Vliv povrchových lomů na příkladu někdejšího hnědouhelného lomu Lohsa II a jeho okolí

Uwe Bartholomäus (Hochschule Zittau/Görlitz, Žitava)

 • (prezentace) Modelové, orientační hodnocení stabilitních rizik na rozsáhlých územích

Lukáš Zedek (Technická univerzita v Liberci)

Marek Hrabčák (GEOSOFTING spol. s r.o., Slovensko)

 

2. Blok: Odpady ve zdravotnictí

 • (prezentace) Problematika nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče z pohledu hygienické služby

Jana Loosová (KHS Liberec)

 • (prezentace) Bezpečnost pro zdraví a environmentální odpovědnost v nakládání se zdravotnickými odpady a praktické vedení k přechodu na udržitelné zdravotnictví

Julie Mokrá (Technická univerzita v Liberci)

 
3. Blok: Skládky a úložiště

 • (prezentace) Spolkovým standardům kvality odpovídající optimalizace vodní bilance někdejší podnikové skládky „Maivald” v Eschdorfu

Volkmar Dunger (TU Bergakademie Freiberg)

 • (prezentace) Hodnocení využití jiných než báňských odpadů pro rekultivaci zbytkových jam

Karsten Menschner (CDM Smith Leipzig)

 

4. Blok: Staré zátěže a kontaminace podzemní vody

 • (prezentace) Možnosti zpracování odpadů v Libereckém kraji (náhradní přednáška)

Danuše Hráská (Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec, Oddělení odpadového hospodářství)

 • (prezentace) Staré ekologické zátěže a jiné znečištění vod, příp. horninového prostředí

Josef Gruber (Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec, Oddělení ochrany vod)

 • (prezentace, video)Projekt sanace areálu Schwarze Pumpe, kde minulost zanechala své stopy

Holm Uhlig (BAUER Resources GmbH)

 •  (prezentace) Krátké objasnění historie plynového kombinátu Schwarze Pumpe

Uwe Bartholomäus (Hochschule Zittau/Görlitz, Žitava)

  

Pátek, 13. listopadu 2020

5. Blok: Oběhové hospodářství

 • (prezentace) Cirkulární odpadové hospodářství: inovativní přístup odklánění odpadů ze skládek -- odpadové tržiště Cyrkl.com

Vojtěch Pilnáček (CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.)

 • (prezentace) Stav recyklace lithium-iontových baterií

Lutz Wuschke (Scholz Recycling GmbH, Espenhain)

 • (prezentace) Recyklace betonových dı́lů, vyztužených karbonovými vlákny – důsledky pro možnosti skládkovánı́ výrobků z recyklované stavebnı́ sutě

Hans Gregor Jäckel (TU Bergakademie Freiberg)


6. Blok: Technologie zpracování odpadu

 • (prezentace) Třídění kompozitních fólií pro zvýšení míry recyklace

Peter Clemenz (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)

 • (prezentace) Vývoj postupů pro detekci, eliminaci a imobilizaci mikroplastů v půdě, kompostu a rostlinách

Madlen Reuter (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)

 • (prezentace) MBÚ: Mechanicko-biologická úprava odpadů a její využití v zahraničí

Thomas Egloffstein (ICP GmbH + Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)