Aktuální verzi letáku naleznete zde.

Sborník abstraktů naleznete zde.

Sborník článků (v PDF souboru) naleznete zde.

 

Středa, 9. listopadu 2022 - Oběhové hospodářství

 

9.10 až 10.25: Úvodní přednášky

 • (prezentace) Evropský zelený úděl: Konec skládek?

Benjamin Schwan (Technická unverzita v Drážďanech, Pirna)

 • (prezentace) Perspektivy saského oběhového hospodářství

Dietmar Lohmann (Zemský spolek recyklačního průmyslu, z.s., Drážďany)

 

10.55 až 11.50: Blok 1

 • (prezentace) Nový strategický rámec odpadového hospodářství ČR

Jan Maršák (Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha)

 • (prezentace) Jak efektivně nakládat s komunálními odpady s cílem splnění legislativních cílů

Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství, Praha)

 

12.20 až 13.15: Blok 2

 • (prezentace) Potenciál snižování emisí CO2 v evropském odpadovém hospodářství

Bärbel Birnstengel (Prognos AG, Berlín)

Richard Simpson (Prognos AG, Düsseldorf)

 • (prezentace) Využití kompostu při zajišťování skládek jako prostředek pro úsporu přírodních zdrojů a příspěvek ke snižování emisí CO2

Ralf Drews (Okres Spréva-Nisa - Komunální podnik ("Eigenbetrieb") odpadového hospodářství, Forst (Lausitz))

 

Čtvrtek, 10. listopadu 2022 - Techniky skládkování

 

9.05 až 9.50: Úvodní přednáška 

 • (prezentace) Souhrnné nařízení přichází - na jaké novinky, změny a dopady se musíme připravit?

Thomas Egloffstein (ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH, Karlsruhe)

Gerd Burkhardt (ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH, Karlsruhe)

Katrin Schummacher (ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH, Karlsruhe)

 

10.20 až 11.15: Blok 3

 • (prezentace) Metody zjišťovánı́ množství emisı́ metanu ze skládek

Imke Elpelt-Wessel (Universität Stuttgart, Stuttgart)

Imke Martin Reiser (Universität Stuttgart, Stuttgart)

 • (prezentace) Skládkový plyn - měření účinnosti biofiltrů

Pavel Novák (Ing. Pavel Novák s.r.o.; Praha)

 

11.45 až 12.40: Blok 4

 • (prezentace) Výsledky Národní inventarizace kontaminovaných míst

Zdeněk Suchánek (Česká informačnı́ agentura životnı́ho prostředı́, Praha)

 • (prezentace) Technologie WETLAND+® - první data ze zkušebního provozu

Pavel Hrabák (Technická univerzita v Liberci, Liberec)

Petr Brůček (Diamo, s.p., Příbram)

Petr Kvapil (Photon Water Technology s .r. o., Liberec)

Jan Němeček (Technická univerzita v Liberci, Liberec)

Miroslav Černík (Technická univerzita v Liberci, Liberec)

 

Pátek, 11. listopadu 2022 -   Nakládání se speciálními odpady a další témata

 

9.05 až 9.50: Úvodní přednáška

 • (prezentace) Přístupy k nakládání s odpady ze zdravotní péče a veterinární péče

Magdalena Zimová (Státní zdravotní ústav, Praha)

 

10.10 až 11.05: Blok 5

 • (prezentace) Best practices při nakládání se stavebním a demoličním odpadem

Vojtěch Pilnáček (CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., Praha)

 • (prezentace) Legislativní požadavky na možnost vzorkování a odběru odpadů

Petr Kohout (FORSAPI s.r.o., pracoviště Liberec)

Pavel Bernáth (OSVČ, Raspenava)

 

11.25 až 12.20: Blok 6

 • (prezentace) Zpětný odběr odpadních baterií – nové výzvy

Petr Kratochvíl (ECOBAT s.r.o., Praha)

 • (prezentace) COOL Metoda - Komplexní řešení recyklace lithia

Sandra Pavón Regaña (Frauenhoferský ústav keramických technologií a systémů, Freiberg)

Sebastian Hippmann (Frauenhoferský ústav keramických technologií a systémů, Freiberg)

Martin Bertau (Frauenhoferský ústav keramických technologií a systémů + TU Báňská akademie ve Freibergu, Freiberg)

Mareike Partsch (Frauenhoferský ústav keramických technologií a systémů, Freiberg + Drážďany)

Alexander Michaelis (TU Dresden, Drážďany)