Aktuální verzi letáku naleznete zde.

Sborník abstraktů naleznete zde.

Sborník článků (v PDF souboru) naleznete zde.

 

Čtvrtek, 21. září 2023

 

10.10 až 11.10:  Úvodní přednáška

 • (Prezentace) Odvětví umělých hmot v proměně v cirkulární ekonomiku

Prof. Dr. rer. Nat. habil. Marc Kreutzbruck (Institut für Kunststofftechnik, Universität Stuttgart, Stuttgart)

 

11.10 až 12.10: Blok 1

 • (Prezentace) Výzvy při recyklaci lahví z polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE)

Heinz Schnettler (Pla.to GmbH, Görlitz)

 • (Prezentace) Potenciály a výzvy cirkulární produkce baterií

Steffen Blömeke, M.Sc. (Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig)

 

13.10 až 15.10: Blok 2

 • (Prezentace) Multikomoditní sběr komunálního odpadu jako jedna z možností dosažení cílů v třídění a recyklaci odpadů

Ing. Michal Pasulka (Česká inspekce životního prostředí, Liberec)

 • (Prezentace) Představení projektu RePhorR DreiSATS - výsledky zkušebního provozu výzkumného zařízení pro recyklaci fosforu pomocí metody Pontes Pabuli

Dipl.-Ing. Claudyn Kidszun (Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH)

 • (Prezentace) Modely systémových kroků pro překonání aktuálních bariér a implementaci prvků cirkulární ekonomiky v textilním průmyslu v ČR

Ing. Soňa Klepek Jonášová (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha)

 • (Prezentace) Možnosti látkového využití bagasy a rýžové slámy formou adsorbentů, přípravků pro zlepšování půd a protierozních rohoží

Dr. Katja Schaldach

Dr. Volker Herdegen (Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik (ITUN), TU Bergakademie Freiberg, Freiberg)

 

15.30 až 17.00: Blok 3

 • (Prezentace) Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních v ČR z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví v souvislostech s přicházejícími povinnostmi a výzvami

Ing. Jana Loosová, Ph.D. (Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Technická univerzita v Liberci, Liberec)

Ing. Julie Mokrá, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci, Liberec)

 • (Prezentace) Nízkoodpadové staveniště jako příspěvek ke zvýšení míry zhodnocování odpadů v souladu s nařízením o sekundárních stavebních hmotách

Prof. Dr.-Ing. Said Al-Akel (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig)

 • (Prezentace) Kontrolní činnost ČIŽP při nakládání se zdravotnickými odpady

Mgr. Pavlína Dvořáková (Česká inspekce životního prostředí, Praha)

 

Pátek, 22. září 2023

 

09.10 až 10.10: Úvodní přednáška 

 • (Prezentace) Strategie oběhové hospodářství Svobodného státu Sasko - motivace, cíle, provedení

Dr. Axel Zentner (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Kreislaufwirtschaft, Dresden)

10.00 až 11.10: Blok 4

 • (Prezentace) Oběhové hospodářství, ochrana lidí a prostředí

Prof. Dr. Thomas Egloffstein (ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH, Karlsruhe)

 • (Prezentace) Vývoj funkčních rekultivačních materiálů pomocí kompostu z čistírenských kalů a mycelií hub

Dipl.-Ing. Marc Lincke (Frauenhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Dresden)

Dipl.-Ing. Claudyn Kidszun (Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH, Markranstädt)

Dipl.-Ing. Natalie Rangno (Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH, Dresden)

Prof. Dr.-Ing. habil. Christina Dornack (Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft, Technische Universität Dresden, Pirna)

 

11.30 až 13.10: Blok 5

 • (Prezentace) Srovnání produkce odpadu v krajích ČR v letech 2019 až 2021

Ing. Lukáš Zedek, Ph.D. (Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Technická univerzita v Liberci, Liberec)

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. (Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Technická univerzita v Liberci, Liberec)

Ing. Vratislav Žabka, Ph.D. (Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Technická univerzita v Liberci, Liberec)

 • (Prezentace) Uzavírání a rekultivace skládek s nízkým potenciálem nebezpečí ve venkovských oblastech

Dr. Ulrich Stock (Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam)

Mgr. art. Ing. Jaroslava Frajová (Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci, Liberec)

MgA. Anna Šíma Kopková (Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci, Liberec)