Základní cíl Skládkového workshopu Žitava-Liberec  2015

V rámci přeshraniční spolupráce obou pořadatelů, Ústavu mechatroniky a technické informatiky (MTI) Technické univerzity v Liberci a Ústavu pro vývoj technologií, výzkum rašelin a přírodních materiálů (ITN) Vysoké školy v Žitavě a Zhořelci, má tento workshop sloužit k přípravě většího mezinárodního projektu.

Až do roku 2020 lze pro celou Evropskou unii konstatovat nutnost řešení koherentního prosazování cílů odpadového hospodářství [analýza v rámci 7. Akčního programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20.11.2013]. V zemích, které spolu v česko-německo-polském trojzemí sousedí, stejně jako v dalších východoevropských členských zemích EU, je stav v této oblasti rozdílný. Skládkový workshop Žitava-Liberec je tak předurčen pro diskuse o výzkumu a strategiích realizace.

Naším záměrem je navázání kontaktů mezi mezinárodními partnery z oblasti výzkumu, orgány veřejné správy z různých zemí, provozovateli skládek a projekčními kancelářemi. První kontakty pro vytvoření takovéto sítě již byly navázány.Témata, které byla dosud předmětem diskusí na předešlých workshopech, mají být přenesena i do dalších středoevropských a východoevropských zemí. Současně by měla proběhnout výměna know-how z různých národních pohledů.