Program workshopu najdete zde.

Kompletní sborník abstraktů najdete zde.

V případě zájmu o kompletní sborník příspěvků se obraťte na organizátory (viz menu Kontakt).

 

Čtvrtek 5.11.2015

Zahájení konference (9.00)

 • (zdravice) Zdravice rektorů a starosty města

 

1. Blok (9.20)

Úvod do tematiky, nové aspekty a potřebnost skládek 

 • (abstraktStandardy kvality, platné pro celou Spolkovou republiku Německo a posuzování vhodnosti stavebních hmot pro použití na skládkách. W. Bräcker (Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim -- Inspektorát bezpečnosti práce, životního prostředí a ochrany spotřebitelů -- pracovní skupina ad-hoc pro techniku skládkování)
 • (abstraktNovela zákona 185/2001 Sb. o nakládání s odpady. V. Kuncl (Inisoft s.r.o., Liberec)
 • (abstraktNejdůležitější změny odpadového zákona z pohledu ČAOH a jejich dopad na ekonomiku  OH. P. Havelka, (Česká asociace odpadového hospodářství Praha)
 • (abstraktK plánování skládek minerálních odpadů v Berlíně a BraniborskuU. Stock,  (Zemský úřad pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů v Braniborsku, Postupim) 

 

2. Blok (11.30)

Vodní režim a vegetace

 • (abstraktDlouhodobé účinky dočasného minerálního zajištění povrchu. S. Beck-Broichsitter, H. Fleige, R. Horn (Univerzita Albrechta Karla v Kielu)
 • (abstraktKvantifikace vlivu fotovoltaických zařízení na vodní režim v systémech zajištění povrchů skládek na příkladu skládky v Budyšíně (Bautzen-Nadelwitz). V. Dunger (Technická univerzita - Báňská akademie Freiberg); S. Dziejak (Technická univerzita - Báňská akademie Freiberg); U. Bartholomäus (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)
 • (abstraktSolární zařízení na skládkách - vliv na vývoj vegetace. C. Seidler, M. Kändler, K. Blechinger (Technická univerzita Drážďany / Mezinárodní vysokoškolský institut Žitava)
 • (abstrakt Ukončení následné péče na lokalitě bývalé skládky Burg (Spreewald). R. Drews (Landkreis Spree-Neiße / Eigenbetrieb Abfallwirtschaft)

 

3. Blok (14.15)

Monitoring půd a skládek

 • (abstraktMožnosti a výzvy při určování prvků vodního režimu v systémech zakrytí skládek. K. Weber (společnost UGT GmbH s r.o. Müncheberg)
 • (abstraktMonitoring skládek pomocí WebVIS 2.0. G. Kast (společnost UP GmbH s r.o. Ibbenbüren a Chotěbus (Cottbus))

 

4. Blok (15.45)

Skládkování a využití 

 • (abstraktMožnosti využívání zemin. J. Pelant, (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec)
 • (abstraktNasazení kombinovaných technologií čištění vod při nakládání se skládkovými výluhy na uzavíraných skládkách odpadů. Hrabal (MEGA a.s.)
 • (abstraktMísto na ukládání nepotřebných věcí. M. Hrabčák (Geosofting spol. s r. o. Prešov, Slovensko)
 • (abstraktMinerální odpady jako sekundární stavební hmoty - strategie zhodnocování vytěžené zeminy při sanaci reliktních zátěží. C. Jahns, E. Fritz (společnost SAXONIA Verwaltungsgesellschaft mbH s r. o. Freiberg)

 

Pátek 06.11.2015

5. Blok (9.00)

Procesy a materiály

 • (abstraktIzolační prvky ze skládkového asfaltu - doložení vhodnosti, směrnice a standardy kvality, platné pro celou Spolkovou republiku Německo. T. Egloffstein (společnost ICP Ingenieurgesellschaft mbH s r. o. Karlsruhe); F. Sänger (Hochschule Zittau/Görlitz)
 • (abstraktGeotechnické postupy pro hodnocení půd a dalších látek jako stavebních hmot v zemním stavitelství a při výstavbě skládek. J. Engel (Vysoká škola technická a hospodářská Drážďany); S. Al-Akel (Vysoká škola technická, hospodářská a kulturní v Lipsku)
 • (abstraktKombinace fotovoltaických zařízení a zhodnocování skládkového plynu na uzavřených skládkách. J. Schmid (společnost Aquasoli Ing.-Ges. mbH s r. o. Mnichov)

 

6. Blok (11.00)

Následné využití a management ploch

 • (abstraktPotenciál oběžného hospodaření s plochami při sanaci reliktních zátěží a technice skládkování. P. Schneider (Vysoká škola v  Magdeburgu a Stendalu); K.-D. Oswald (společnost C&E Consulting and Engineering GmbH s r.o. Saská Kamenice)
 • (abstraktProces produkce bez skládek? V. Pelantová (Technická univerzita v Liberci)
 • (abstraktO bývalých skládkách a reliktních zátěžích v geoparku "Mužákovská vrása".  U. Bartholomäus, J. Schoenherr (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)

Další příspěvky

 • (abstrakt Snižování výpočetní náročnosti transportně-reakčních modelů. J. Šembera, V. Žabka (Technická univerzita v Liberci)