skladkovy workshop

 V přeshraniční spolupráci obou pořadatelů (Institut pro vývoj technologií, výzkum rašeliny a přírodních látek (iTN) na Vysoké škole v Žitavě a Zhořelci a Ústav mechatroniky a technické matematiky (MTI) na Technické univerzitě v Liberci) by měl workshop přispět ke zmapování stavu a vývoje problematiky spadající do aktuálního 7. Akčního programu pro životní prostředí EU do roku 2020 “Spokojený život v mezích naší planety” [viz Usnesení 1386/2013/EU z 20.11.2013, Úřední věstník Evropské unie z 28.12.2013]. Na celém území EU je zjištěna velká potřeba aktivity k dosažení cílů v odpadovém hospodářství. Země sousedící v Trojmezí (Německo, Polsko, Česko) se nacházejí v rozdílných stádiích vývoje řešení dané problematiky. Skládkový workshop Liberec-Žitava nabídne prostor pro kladení otázek ke sjednocování postupů nakládání s odpady.