Technická univerzita v Liberci

NTI - Ústav nových technologií a aplikované informatiky

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.

Studentská 2

461 17 Liberec

Tel.: +420 485 353 005

E-mail: Jan Šembera 


Technická univerzita v Liberci

NTI - Ústav nových technologií a aplikované informatiky

Ing. Lukáš Zedek, Ph.D.

Studentská 2

461 17 Liberec

Tel.: +420 485 353 953

E-mail: Lukáš Zedek