Váš zájem o přednášku na workshopu nám prosím nahlaste do 4. 7. 2021.

Do 5. 9. 2021 nás prosím seznamte s názvem příspěvku a dodejte maximálně 10-15-ti řádkový abstrakt v češtině. Překlad do němčiny bude zajištěn organizátorem.

Produktové prezentace atd. přihlašujte nejpozději do 26. 9. 2021.

Váš manuskript ve formě určené k uveřejnění prosím zašlete do 3. 10. 2021.

Posluchači se mohou hlásit do 25. 10. 2021 (Termín byl prodloužen.).