bannerDW2017

Aktuální verzi programu naleznete zde.

Kompletní sborník se všemi příspěvky najdete zde.

 

Čtvrtek, 9 listopad 2017

1. Blok: Budoucnost skládek

 • (článek) Budoucí vymezení problémů pro skládky a látky s charakterem odpadu. Jsou ještě témata pro „Skládkový workshop“?

Uwe Bartholomäus; Jürgen I. Schoenherr; Franz Sänger (Vysoká škola v Žitavě a~ve Zhořelci )

 • (článek) Budoucnost skládkování v oběhovém hospodářství

Vojtěch Pilnáček; Jan Maršák (Ministerstvo životního prostředí, oddělení odpadů)

 • (článek) Projekt COCOON, podpořený z programu INTERREG - přı́klad spolupráce regionů v oblasti skládkovánı́

Ulrich Stock; Reiner Drewes (Zemský úřad pro životní prostředí země Braniborsko)

 
2. Blok: Nakládání se skládkami a výsypkami

 • (článek) Nové lokality pro skládky? – Na co je potřeba při vyhledávánı́ lokalit dbát?

Thomas Egloffstein; Gerd Burkhardt; Vera Vorholz (ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH Karlsruhe)

 • (článek) Strategie odtěžování skládek (Landfill mining) ve Flandrech

Peter Nagels; Eddy Wille (OVAM Vlámský úřad odpadového hospodářství v~Mechelenu, Belgie)

 • (článek) Fugitívne emisie zo skládok a ich kvantifikácia

Marek Hrabčak (GEOSOFTING spol. s r.o., Prešov, Slovensko)

 
3. Blok: Měřicí a procesní technika

 • (článek) Nejistota měření a limitní hodnota

Michael Winterstein (Wessling GmbH, Niederlassung Landsberg bei Halle/Saale)

 • (článek) Využitı́ ekologických technik pro monitoring skládek

Anne Hartmann (UGT Umweltgerätetechnik GmbH Müncheberg)

 • (článek) Následná péče - biofiltry v plynovém hospodářství skládek

Klára Vondráková (VŠCHT Praha); Jan Sedláček (Purolab, s.r.o.)

 

4. Blok: Následné využití někdejších dobývacích prostor

 • (článek) VODAMIN II: Potenciály nebezpečı́ a využitı́ důlnı́ch vod pro zkvalitněnı́ přeshraničnı́ ochrany vod v severnı́ch Čechách a Krušnohořı́ v povodı́ řeky Labe

Tomáš Budín (Palivový kombinát Ústí, s.p.)

 • (článek) Aplikace informačních systémů při plánování urbanistického využití rekultivovaných hnědouhelných lomů

Jan Šembera); Karel Beránek; Kamil Nešetril (Technická univerzita v Liberci

 • (článek) Geotermické využití důlních vod

Thomas Grab; Bastian Wenzke; Tobias Fieback (TU Báňská akademie ve Freibergu)

 

Pátek, 10. listopad 2017

5. Blok: Modelování vodního režimu

 • (článek) Průzkum a modelování vodního režimu v Mužákovském parku

Patrick Oettel (Saxonia GmbH Freiberg), Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu), Uwe Bartholomäus (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)

 • (článek) Modelovánı́ mı́ry infiltrace za recentnı́ch a budoucı́ch klimatických podmı́nek pro zastavěné územı́

Sabine Meißner (Saxonia GmbH Freiberg);  Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu); Jörg Matschullat (TU BAF)

 • (článek) Rekultivační cíl - přirozený les na příkladu skládky Grüne Fichte - hydrologický experiment, který se vyplatí?

Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu); Eduard Stuhr (Berlin); Toni Ryčer (RAVON Regionální svazek odpadového hospodářství pro Horní Lužici/Dolní Slezko); Uwe Bartholomäus (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)

 • (článek) Užití numerického modelování při posuzování kapilární bariéry

Barbora Krijt, Jiří Mls (Karlova Univerzita, Praha, Přírodovědecká fakulta)

 
6. Blok: Materiálové toky v oblasti odpadů

 • (článek) Management minerálnı́ch látkových proudů a sekundárnı́ch stavebnı́ch hmot v Německu

Petra Schneider, Andreas Meyer (Vysoká škola Magdeburg-Stendal);  Mario Müller (DBI-EWI GmbH)

 • (článek) Role neformálnı́ho (neoficiálnı́ho) sektoru v odpadovém hospodářstvı́ se zaměřenı́m na rozvojové země

Petra Schneider (Vysoká škola Magdeburg-Stendal); Anh Le Hung (Industrial University of Ho Chi Minh City); Jan Šembera (Technická univerzita v Liberci); Rodolfo Silva (Mexico)

 • (článek) Vodnı́ režim a prokořeněnı́ svažitých zemnı́ch staveb

Peter Clemenz (Vysoká škola v Žitavě a ve Zhořelci, HSZG), Robert Pabel (Vysoká škola technická a hospodářská v Drážďanech), Isabelle Weber (HSZG, TU Báňská akademie ve Freibergu), Marlieb Dedek (HSZG); Jürgen I. Schoenherr (HSZG); Jens Engel (HTWD); Volkmar Dunger (TU BAF); Reiner Schulz (HSZG)